Rekrutacja

Rektrutacja

Karta zgłoszeniowa

uzupełnij formularz

  Imię i nazwisko (dziecko)*

  Adres zamieszkania*  PESEL*

  Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

  jeśli TAK proszę wpisać z uwagi na jaką chorobę

  Czy dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?

  Preferowana komunikacja

  Imię i nazwisko (rodzic)

  Email*

  Telefon

  Dodatkowe informacje/uwagi

  Załączniki