Dla dziecka

Wiodącą metodą pracy realizowaną w naszym przedszkolu jest Stosowana Analiza Zachowania. Jest to metoda, która posiada bogatą historię badań naukowych potwierdzających jej skuteczność w terapii osób ze spektrum autyzmu. 

 

Głównym narzędziem naszej pracy jest stworzenie efektywnego systemu motywacyjnego, który ma mobilizować dzieci do nauki. Pracujemy nad każdym deficytem dziecka, a przede wszystkim nad zaburzeniami związanymi z mową oraz z zachowaniami społecznymi. Są one realizowane w trakcie zajęć indywidualnych i grupowych. 

 

Terapie - jak to u nas wygląda i czym się kierujemy

Dzieci w wieku od 2,5 roku do 8 lat, uczęszczające do naszego przedszkola, są podzielone na kilka grup. Dzieci przygotowujące się do pójścia do szkoły uczestniczą w specjalnie w tym celu prowadzonych zajęciach oraz mają przeprowadzaną 2x w roku diagnozę gotowości szkolnej na podstawie testu IDS – 2.

W każdej grupie wychowaniem i edukacją przedszkolaków zajmuje się dwóch nauczycieli, którzy są z dziećmi przez cały czas ich pobytu w przedszkolu. Są oni wspierani przez szereg specjalistów zatrudnionych w placówce. 

 

Każdemu dziecku zapewniamy

 • Indywidualny Program Terapeutyczno – Edukacyjny na podstawie przeprowadzenia testu VB – MAPP 
 • szkolenia dla rodziców 
 • zajęcia indywidualne i grupowe, w tym TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
 • wysoko wyspecjalizowaną kadrę

 

Stosowane przez nas terapie

 • Stosowana Analiza Zachowania
 • AAC
 • TUS
 • Integracja Sensoryczna
 • terapia psychologiczna
 • fizjoterapia
 • logopedia
 • muzykoterapia
 • terapia taktylna
 • dogoterapia

Zajęcia dodatkowe

 • robotyka
 • rytmika
 • język angielski
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • gimnastyka korekcyjna
 • warsztaty tematyczne (plastyka, muzyka)
 • grupowe zajęcia logopedyczne