Rekrutacja

Rektrutacja na rok 2020/2021

Karta zgłoszeniowa

uzupełnij formularz

Imię i nazwisko (dziecko)*

Adres zamieszkania*PESEL*

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

jeśli TAK proszę wpisać z uwagi na jaką chorobę

Czy dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?

Preferowana komunikacja

Imię i nazwisko (rodzic)

Email*

Telefon

Dodatkowe informacje/uwagi

Załączniki