Zajęcia dodatkowe

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

– rytmika
– język angielski
– gimnastyka ogólnorozwojowa
– warsztaty tematyczne (plastyka, muzyka)
– gimnastyka korekcyjna
– grupowe zajęcia logopedyczne