Zajęcia dodatkowe

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

- rytmika
- język angielski
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- warsztaty tematyczne (plastyka, muzyka)
- gimnastyka korekcyjna
- grupowe zajęcia logopedyczne