Terapie

OFERTA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNO – REHABILITACYJNYCH:

- integracja sensoryczna
- terapia psychologiczna
- terapia pedagogiczna
- fizjoterapia
- dogoterapia
- logopedia
- artterapia
- muzykoterapia
- terapia ręki
- zajęcia z zastosowaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- terapia taktylna
- Stosowana Analiza Zachowania