Terapie

OFERTA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNO – REHABILITACYJNYCH:

– integracja sensoryczna
– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna
– fizjoterapia
– dogoterapia
– logopedia
– artterapia
– muzykoterapia
– terapia ręki
– zajęcia z zastosowaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
– terapia taktylna
– Stosowana Analiza Zachowania