Terapia SI

Zajęcia terapii integracji sensorycznej prowadzone są w ramach Projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu „Żółty Latawiec”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.