Rozkład dnia

PRZED ŚNIADANIEM 6.30 – 8.30

– schodzenie się dzieci
– indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, utrwalenie treści programowych
– wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci

ŚNIADANIE 8.30 – 9.00

– wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania

ZAJĘCIA PROGRAMOWE 9.00 – 10.30

– realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna

SPACERY I ZABAWY W OGRODZIE 10.30 – 12.00

– swobodne zabawy na placu zabaw
– gry terenowe

OBIAD 12.00 – 12.30

– usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia.

POOBIEDNI RELAKS 12.30 – 14.00

– w grupach młodszych odpoczynek
– w grupach starszych wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych
– zajęcia dodatkowe z instruktorami
– praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
– zabawy ruchowe

PODWIECZOREK 14.30 – 15.00

– Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku

WSPÓLNE I INDYWIDUALNE FORMY PRACYZ DZIEĆMI 15.00 – 16.30

• aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu
• kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb
• pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności
• tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech
• udział w ćwiczeniach korekcyjno – kompensacyjnych
• rozchodzenie się dzieci