Czym jest autyzm?

Autyzm jest złożonym zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Ma wpływ na rozwój mózgu w wielu sferach – emocjonalnej, poznawczej, porozumiewania się i kontaktów społecznych.

Autyzm zniekształca prawidłowy odbiór świata zewnętrznego poprzez zmysły. Dzieci dotknięte autyzmem inaczej reagują na światło, obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. A ponieważ mają problemy z komunikacją z otoczeniem inaczej okazują swoje emocje, strach, sygnalizują potrzeby i pragnienia – jakby żyły w innym świecie.