Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół kreatywnych, twórczych a przede wszystkim wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów, którzy zapewnią Państwa dzieciom opiekę pedagogiczną oraz poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, zadbają o ciepłą i rodzinną atmosferę w przedszkolu oraz stworzą jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju.

Barbara Sienkiewicz – Dyrektor Przedszkola

Barbara SienkiewiczAbsolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach – kierunku historia, odznaczona medalem im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za zasługi  dla siedleckiej humanistyki, wykwalifikowany menedżer zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz pracowała jako dyrektor szkoły policealnej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ale swoje życie zawodowe i prywatne poświęciła dzieciom, w szczególności tym najmłodszym i najbardziej trudnym wychowawczo. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jej motto życiowe brzmi: „nie ma rzeczy niemożliwych” .

Agnieszka Nowosielska – Wicedyrektor ds. Pedagogicznych, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

obrazMagister psychologii UKSW w Warszawie, ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, absolwentka WSSE w Warszawie o kierunku integracja sensoryczna, terapeuta EEG Biofeedback. Ukończone liczne szkolenia: komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, podstawy diagnozy dzieci z zespołem Aspergera, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton, kinezjologia edukacyjna wg. P. Dennisona I i II stopień. Pracuje z dziećmi już od 14 lat i ciągle sama wiele się od nich uczy. Na co dzień mama trzech córek i pewnie dlatego tak bliskie jest jej powiedzenie Paolo Coelho, że: „dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”

Renata Biardzka – neurologopeda

Mama trojga dzieci. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, kierunek filologia polska oraz Podyplomowych Studiów Afazjologii i Surdologopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończone liczne szkolenia: komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, szkolenie PECS, praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Doświadczony nauczyciel dyplomowany, polonista, neurologopeda, certyfikowany terapeuta SI PSTIS, sekretarz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział w Siedlcach. Pracę z dziećmi traktuje jako nieustające wyzwanie, które przynosi jej dużą satysfakcję.

Elżbieta Wilczyńska – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog

Ela

Absolwentka Akademii Podlaskiej – kierunek  filologia polska oraz Uniwersytetu Warszawskiego – studia podyplomowe w zakresie edukacji  początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Oligofrenopedagog oraz terapeuta w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem, a także terapeuta w zakresie diagnozy i terapii dzieci z Zespołem Aspergera. Ukończone liczne szkolenia: metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym, terapia ręki I i II stopień (dotyczy pracy dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością), komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton. Jest osobą bardzo ciepłą i pogodną, a pozytywnym nastawieniem do świata zaraża wszystkich wokół.

Agnieszka Szmurło – nauczyciel wychowawca, pedagog specjalny

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna. Swoje wykształcenie pedagogiczne zdobyła również w Wyższej Szkole im B. Jańskiego w Warszawie – kierunek pedagogika z terapią pedagogiczną  oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach – kierunek kształcenie zintegrowane. Ukończyła wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski, m.in.: kinezjologia edukacyjna wg. P. Dennisona I i II stopień, praca z dzieckiem autystycznym w oparciu o techniki behawioralne, terapia ręki z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zabawy teatralne w edukacji małego dziecka, szkolenie PECS, diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, podstawy diagnozy i terapii dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera, seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń.  Praca z dziećmi dostarcza jej niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Stawia sobie za cel gruntowne poznanie wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby. Jest osobą zaangażowaną, cierpliwą i konsekwentną, dzięki czemu dba nie tylko o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale także potrafi dostrzec ich potrzeby emocjonalne.

Magdalena Steciuk – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog

M.SteciukUkończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, wychowanie  przedszkolne oraz oligofrenopedagogikę. Swój warsztat zawodowy doskonaliła również na następujących kursach i szkoleniach: praca z dzieckiem o profilu autystycznym w oparciu o techniki behawioralne, jak rozmawiać z uczniem o  niepełnosprawności, diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, podstawy diagnozy i terapii dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, aktywność muzyczno – ruchowa dzieci wg Batii Strauss, kurs języka miganego dla nauczycieli III°. Liczne praktyki zawodowe, wolontariat oraz praca w przedszkolu pozwoliła jej na zdobycie doświadczenia w opiece nad małymi dziećmi. W pracy wykorzystuje elementy metody: globalnego czytania wg Glenna Domana, Marianny i Christophera Knillów, Felicji Affolter zawsze pamiętając, że praca z dzieckiem autystycznym wymaga cierpliwości, zaangażowania i spokoju, a na efekty terapii trzeba czasem długo czekać. Człowiek – dziecko i kontakty z nim dają jej wiele satysfakcji i stanowią bardzo ważny element planów życiowych i zawodowych.

Małgorzata Skorupka – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog, terapeuta psychomotoryki

Malgorzata Skorupka

Absolwentka UPH w Siedlcach – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, ukończyła kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta psychomotoryki belgijską metodą Procus i Block. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów: podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – profil psychoedukacyjny  PEP-R, podstawy diagnozy i terapii  dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, kurs I i II stopnia języka migowego, Knill, metody behawioralne w pracy  z dzieckiem autystycznym, terapia ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.  W życiu prywatnym jak i zawodowym za podstawowe wartości uważa szczerość, odpowiedzialność i zrozumienie. Jest osobą uśmiechniętą i łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. Praca jako wychowawca daje jej poczucie spełnienia i satysfakcji. Kocha dzieci i do każdego stara się dotrzeć zwracając uwagę na jego indywidualność. Napotykane trudności wyznaczają jej nowe cele, do których wytrwale dąży.

Iza Kasprowicz – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog

Absolwentka WSEI w Warszawie, swoje kwalifikacje zawodowe zdobyła na studiach podyplomowych wychowanie przedszkolne  i kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła następujące kursy i szkolenia: kurs pedagogiczny, PECS, terapia ręki, kinezjologia edukacyjna wg Dennisona, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – profil psychoedukacyjny  PEP-R, podstawy diagnozy i terapii  dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton. Prywatnie mama dwóch synów, potrafiąca wnikliwie obserwować dzieci. Jest pełna ciepła i uśmiechu oraz zrozumienia dla potrzeb każdego wychowanka. Wie, że ma do czynienia z tym, co bezcenne i najdroższe w życiu – „małym człowiekiem”.

 

Karolina Tobota – nauczyciel wychowawca, pedagog specjalny

KarolinaAbsolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna (specjalność wychowanie przedszkolne oraz pedagogika terapeutyczna) a także pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna). Magister profilaktyki społecznej na UPH w Siedlcach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: Kinezjologia Edukacyjna wg. P.Dennisona, określenie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem, rozwijanie umiejętności społecznych osób ze spektrum autyzmu, podstawy diagnozy dzieci z zespołem Aspergera, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, metoda dobrego startu M.Bogdanowicz. W swoim pedagogicznym działaniu stara się łączyć pełną akceptację dziecka z konsekwencją, ceni sobie autentyczny, indywidualny kontakt z dzieckiem. Swoją pracę uważa za wielkie wyzwanie, które jest nie tylko wspaniałym doświadczeniem osobistym, ale także podstawą do nowych poszukiwań i dalszego rozwoju. Stale rozwija swoje umiejętności zawodowe oraz wzbogaca swój warsztat pracy.

 

Dariusz Sienkiewicz – Dyrektor ds. Terapeutycznych, logopeda, terapeuta zaburzeń komunikacji językowej

darek

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek filologia polska oraz Podyplomowych Studiów z Zakresu Zaburzeń Komunikacji Językowej, a także Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu, oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na UMCS w Lublinie. Uczestnik licznych szkoleń dotyczących trudnych zachowań u dzieci oraz diagnozy, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stażysta Fundacji Synapsis w Warszawie oraz Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach i Zabrzu. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, miłośnik MDNA.

Marzena Krasnodędska-Kuryłek – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, ukończyła kurs terapii taktylnej wg metody dr S. Masgutowej i terapii czaszkowo-krzyżowej

Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Specjalista terapii czaszkowo-krzyżowej, terapeuta integracji sensorycznej, wykorzystuje elementy terapii taktylnej wg metody dr Swietłany Masgutowej oraz terapeuta metody PNF. Uczestniczka wielu specjalistycznych kursów: PNF i skoliozy, kinesiology taping, techniki rozciągania i autorozciągania mięśni, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki wykorzystywane w fizjoterapii, fizjoterapia dzieci ryzyka, diagnoza i terapia naurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, diagnoza funkcjonalna zaburzeń ze spektrum autyzmu profil psychoedukacyjny PEP-R, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.  Fizjoterapia jest jej pasją. Lubi pracować z dziećmi, bo są szczere i prawdziwe… i z ciężko chorymi pacjentami, bo potrafią cieszyć się z każdej chwili. Jest również instruktorem agua fitness oraz ratownikiem WOPR. Jej hobby to sport, bo wymaga siły charakteru, tak jak sytuacja, w której nie można biec…

Ilona Paprocka – fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii, uczestniczka wielu specjalistycznych kursów z zakresu rehabilitacji. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami, pacjentami i rodzicami dzieci objętych jej opieką. Wrażliwa na potrzeby dzieci, które chętnie poddają się ćwiczeniom i nie stronią od czułych gestów. W domu zakochana mama Bartusia, dzięki któremu ma masę energii i sympatii dla swoich małych pacjentów. Dobrze poinformowana optymistka zaangażowana duchem i ciałem w swoja pracę. Wierzy w ideę PODAJ DALEJ.

 

 

Małgorzata Kwiatkowska – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, kynoterapeuta

M. Kwiatkowska

Magister pedagogiki specjalnej, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia pedagogiczne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uprawnienia do wykonywania zawodu kynoterapeuty (dogoterapeuty) uzyskała dzięki studiom podyplomowym w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, m.in.: diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R, terapia behawioralna, psychologia w nauce i wychowaniu psów. Praca dogoterapeuty daje jej poczucie satysfakcji i spełnienia, gdyż każdego dnia pozwala na nowo odkrywać tajemnice tworzenia się więzi dziecka ze zwierzęciem. Jest właścicielką psa terapeutycznego rasy Cavalier King Charles Spaniel, który stale przełamuje wiele barier i wywołuje uśmiech na twarzach dzieci.

 

Paulina Karwoska – nauczyciel logopeda

Paulina KarwoskaMagister logopedii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, a także pedagog, profilaktyk Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Ukończyła kurs języka miganego – II stopień dla nauczycieli. Uczestniczyła w licznych warsztatach pedagogicznych i logopedycznych: Metody werbo–tonalnej, techniki pracy głosem, warsztatach z diagnozy cech osobowości uczniów i wychowanków, oraz dydaktycznych metod stymulujących twórcze procesy uczenia się. Swoją wiedzę poszerza również poprzez udział w specjalistycznych konferencjach: m. in. z zakresu inkluzji społecznej, form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Polski Związek Logopedów. Stale rozwija swoje umiejętności zawodowe oraz wzbogaca swój warsztat pracy. Jest osobą, która nie boi się nowych wyzwań, a do realizacji wyznaczanych celów podchodzi z zaangażowaniem.

 

Katarzyna Borkowska – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

4,26A

Magister pedagogiki specjalnej – specjalność edukacja integracyjna i włączająca, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Studia I stopnia ukończyła na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – kierunek pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją.  Pracowała w przedszkolu a także jako opiekunka dziecięca dziecka niepełnosprawnego. Odbyła staż w warszawskim ośrodku terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, gdzie pracowała jako terapeuta, a także w szkole specjalnej jako terapeuta-cień.  Uwielbia pracę z dziećmi, która daję jej wiele satysfakcji bo „kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”. Miłośniczka zwierząt, podróży bliższych i dalszych a także dobrej książki.

Anita Piałucha – nauczyciel wspomagający

Anita PiałuchaUkończyła pierwszy stopień pedagogiki ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na UPH w Siedlcach. Kontynuuje studia magisterskie na kierunku edukacja wieku dziecięcego. Poszerza swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin. Odbyła staż w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach oparty na Stosowanej Analizie Zachowanie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach: podstawy diagnozy i terapii dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton, muzyka i ruch dla smyka. Jest to osoba o silnym charakterze i stanowcza, ale również ma w sobie dużo ciepła i zrozumienia na potrzeby innych. Uwielbia pracować z dziećmi, daje jej to ogromną satysfakcję.

 

Katarzyna Roguska – pedagog, ukończyła kurs terapii taktylnej wg metody dr S. Masgutowej

Mama trzech synów. Dyplomowany, doświadczony nauczyciel nauczania zintegrowanego. Terapeuta, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Terapeuta EEG Biofeedback, od kilkunastu lat włączający dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w życie w klasie integracyjnej. Uważa, że: „Lepiej chwalić i nagradzać dziecko za często niż za rzadko. Zwiększa to jego wiarę we własne siły, pobudza ambicję i dodaje energii.” Wierzy, że w każdym dziecku jest ukryty potencjał.

 

 

Marta Pluta – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog

Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach kierunku Kształcenie Zintegrowane i Wychowanie Przedszkolne. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów: podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – profil psychoedukacyjny  PEP-R, podstawy diagnozy i terapii  dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, kinezjologia edukacyjna wg dr. Paula Dennisona I i II stopień, metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym, terapia ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości i satysfakcji. Stara się dawać dzieciom jak najwięcej z siebie poprzez wspólne zabawy z nimi i rozmowy. Do każdego dziecka podchodzi w sposób indywidualny, okazując ciepło, serdeczność i zrozumienie. Jest osobą ciepłą, cierpliwą i pełną energii, lubiącą zaskakiwać dzieci różnymi pomysłami. Preferuje zajęcia, w których dziecko aktywnie uczestniczy i poznaje świat całym sobą. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – to właśnie uśmiech dziecka jest dla niej największą nagrodą. Posiada zdolności plastyczne, które wykorzystuje w swojej pracy.

Mateusz Biardzki – nauczyciel języka angielskiego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Magister Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska, specjalność amerykanistyka.  Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego od 2008 roku. Początkowo pracował w gimnazjum i szkole podstawowej a od 2009 również w przedszkolu.  W pracy z dziećmi stawia na dobrą zabawę poprzez śpiew i ruch, co jest najlepszym sposobem dotarcia do najmłodszych dzieci.