Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół kreatywnych, twórczych a przede wszystkim wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów, którzy zapewnią Państwa dzieciom opiekę pedagogiczną oraz poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, zadbają o ciepłą i rodzinną atmosferę w przedszkolu oraz stworzą jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju.

Barbara Sienkiewicz – Dyrektor Przedszkola

Barbara SienkiewiczAbsolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach – kierunku historia, odznaczona medalem im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za zasługi  dla siedleckiej humanistyki, wykwalifikowany menedżer zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz pracowała jako dyrektor szkoły policealnej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ale swoje życie zawodowe i prywatne poświęciła dzieciom, w szczególności tym najmłodszym i najbardziej trudnym wychowawczo. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jej motto życiowe brzmi: „nie ma rzeczy niemożliwych” .

Agnieszka Nowosielska – Wicedyrektor ds. Pedagogicznych, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

obrazMagister psychologii UKSW w Warszawie, ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, absolwentka WSSE w Warszawie o kierunku integracja sensoryczna, terapeuta EEG Biofeedback. Ukończone liczne szkolenia: komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, podstawy diagnozy dzieci z zespołem Aspergera, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton, kinezjologia edukacyjna wg. P. Dennisona I i II stopień. Pracuje z dziećmi już od 14 lat i ciągle sama wiele się od nich uczy. Na co dzień mama trzech córek i pewnie dlatego tak bliskie jest jej powiedzenie Paolo Coelho, że: „dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”

Renata Biardzka – neurologopeda

Mama trojga dzieci. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, kierunek filologia polska oraz Podyplomowych Studiów Afazjologii i Surdologopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończone liczne szkolenia: komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, szkolenie PECS, praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Doświadczony nauczyciel dyplomowany, polonista, neurologopeda, certyfikowany terapeuta SI PSTIS, sekretarz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział w Siedlcach. Pracę z dziećmi traktuje jako nieustające wyzwanie, które przynosi jej dużą satysfakcję.

Elżbieta Wilczyńska – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog

Ela

Absolwentka Akademii Podlaskiej – kierunek  filologia polska oraz Uniwersytetu Warszawskiego – studia podyplomowe w zakresie edukacji  początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Oligofrenopedagog oraz terapeuta w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem, a także terapeuta w zakresie diagnozy i terapii dzieci z Zespołem Aspergera. Ukończone liczne szkolenia: metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym, terapia ręki I i II stopień (dotyczy pracy dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością), komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton. Jest osobą bardzo ciepłą i pogodną, a pozytywnym nastawieniem do świata zaraża wszystkich wokół.

Agnieszka Szmurło – nauczyciel wychowawca, pedagog specjalny

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna. Swoje wykształcenie pedagogiczne zdobyła również w Wyższej Szkole im B. Jańskiego w Warszawie – kierunek pedagogika z terapią pedagogiczną  oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach – kierunek kształcenie zintegrowane. Ukończyła wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski, m.in.: kinezjologia edukacyjna wg. P. Dennisona I i II stopień, praca z dzieckiem autystycznym w oparciu o techniki behawioralne, terapia ręki z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zabawy teatralne w edukacji małego dziecka, szkolenie PECS, diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, podstawy diagnozy i terapii dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera, seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń.  Praca z dziećmi dostarcza jej niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Stawia sobie za cel gruntowne poznanie wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby. Jest osobą zaangażowaną, cierpliwą i konsekwentną, dzięki czemu dba nie tylko o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale także potrafi dostrzec ich potrzeby emocjonalne.

Magdalena Steciuk – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog

M.SteciukUkończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, wychowanie  przedszkolne oraz oligofrenopedagogikę. Swój warsztat zawodowy doskonaliła również na następujących kursach i szkoleniach: praca z dzieckiem o profilu autystycznym w oparciu o techniki behawioralne, jak rozmawiać z uczniem o  niepełnosprawności, diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, podstawy diagnozy i terapii dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, aktywność muzyczno – ruchowa dzieci wg Batii Strauss, kurs języka miganego dla nauczycieli III°. Liczne praktyki zawodowe, wolontariat oraz praca w przedszkolu pozwoliła jej na zdobycie doświadczenia w opiece nad małymi dziećmi. W pracy wykorzystuje elementy metody: globalnego czytania wg Glenna Domana, Marianny i Christophera Knillów, Felicji Affolter zawsze pamiętając, że praca z dzieckiem autystycznym wymaga cierpliwości, zaangażowania i spokoju, a na efekty terapii trzeba czasem długo czekać. Człowiek – dziecko i kontakty z nim dają jej wiele satysfakcji i stanowią bardzo ważny element planów życiowych i zawodowych.

Małgorzata Skorupka – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog, terapeuta psychomotoryki

Malgorzata Skorupka

Absolwentka UPH w Siedlcach – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, ukończyła kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta psychomotoryki belgijską metodą Procus i Block. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów: podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – profil psychoedukacyjny  PEP-R, podstawy diagnozy i terapii  dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, kurs I i II stopnia języka migowego, Knill, metody behawioralne w pracy  z dzieckiem autystycznym, terapia ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.  W życiu prywatnym jak i zawodowym za podstawowe wartości uważa szczerość, odpowiedzialność i zrozumienie. Jest osobą uśmiechniętą i łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. Praca jako wychowawca daje jej poczucie spełnienia i satysfakcji. Kocha dzieci i do każdego stara się dotrzeć zwracając uwagę na jego indywidualność. Napotykane trudności wyznaczają jej nowe cele, do których wytrwale dąży.

Iza Kasprowicz – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog

Absolwentka WSEI w Warszawie, swoje kwalifikacje zawodowe zdobyła na studiach podyplomowych wychowanie przedszkolne  i kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła następujące kursy i szkolenia: kurs pedagogiczny, PECS, terapia ręki, kinezjologia edukacyjna wg Dennisona, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – profil psychoedukacyjny  PEP-R, podstawy diagnozy i terapii  dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton. Prywatnie mama dwóch synów, potrafiąca wnikliwie obserwować dzieci. Jest pełna ciepła i uśmiechu oraz zrozumienia dla potrzeb każdego wychowanka. Wie, że ma do czynienia z tym, co bezcenne i najdroższe w życiu – „małym człowiekiem”.

 

Karolina Tobota – nauczyciel wychowawca, pedagog specjalny

KarolinaAbsolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna (specjalność wychowanie przedszkolne oraz pedagogika terapeutyczna) a także pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna). Magister profilaktyki społecznej na UPH w Siedlcach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: Kinezjologia Edukacyjna wg. P.Dennisona, określenie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem, rozwijanie umiejętności społecznych osób ze spektrum autyzmu, podstawy diagnozy dzieci z zespołem Aspergera, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, metoda dobrego startu M.Bogdanowicz. W swoim pedagogicznym działaniu stara się łączyć pełną akceptację dziecka z konsekwencją, ceni sobie autentyczny, indywidualny kontakt z dzieckiem. Swoją pracę uważa za wielkie wyzwanie, które jest nie tylko wspaniałym doświadczeniem osobistym, ale także podstawą do nowych poszukiwań i dalszego rozwoju. Stale rozwija swoje umiejętności zawodowe oraz wzbogaca swój warsztat pracy.

 

Dariusz Sienkiewicz – Dyrektor ds. Terapeutycznych, logopeda, terapeuta zaburzeń komunikacji językowej

darek

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek filologia polska oraz Podyplomowych Studiów z Zakresu Zaburzeń Komunikacji Językowej, a także Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu, oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na UMCS w Lublinie. Uczestnik licznych szkoleń dotyczących trudnych zachowań u dzieci oraz diagnozy, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stażysta Fundacji Synapsis w Warszawie oraz Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach i Zabrzu. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, miłośnik MDNA.

Marzena Krasnodędska-Kuryłek – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista terapii taktylnej i terapii czaszkowo-krzyżowej

Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Specjalista terapii czaszkowo-krzyżowej, terapeuta integracji sensorycznej, terapii taktylnej wg metody dr Swietłany Masgutowej oraz terapeuta metody PNF. Uczestniczka wielu specjalistycznych kursów: PNF i skoliozy, kinesiology taping, techniki rozciągania i autorozciągania mięśni, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki wykorzystywane w fizjoterapii, fizjoterapia dzieci ryzyka, diagnoza i terapia naurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, diagnoza funkcjonalna zaburzeń ze spektrum autyzmu profil psychoedukacyjny PEP-R, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.  Fizjoterapia jest jej pasją. Lubi pracować z dziećmi, bo są szczere i prawdziwe… i z ciężko chorymi pacjentami, bo potrafią cieszyć się z każdej chwili. Jest również instruktorem agua fitness oraz ratownikiem WOPR. Jej hobby to sport, bo wymaga siły charakteru, tak jak sytuacja, w której nie można biec…

Ilona Paprocka – fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii, uczestniczka wielu specjalistycznych kursów z zakresu rehabilitacji. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami, pacjentami i rodzicami dzieci objętych jej opieką. Wrażliwa na potrzeby dzieci, które chętnie poddają się ćwiczeniom i nie stronią od czułych gestów. W domu zakochana mama Bartusia, dzięki któremu ma masę energii i sympatii dla swoich małych pacjentów. Dobrze poinformowana optymistka zaangażowana duchem i ciałem w swoja pracę. Wierzy w ideę PODAJ DALEJ.

 

 

Małgorzata Kwiatkowska – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, kynoterapeuta

M. Kwiatkowska

Magister pedagogiki specjalnej, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia pedagogiczne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uprawnienia do wykonywania zawodu kynoterapeuty (dogoterapeuty) uzyskała dzięki studiom podyplomowym w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, m.in.: diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R, terapia behawioralna, psychologia w nauce i wychowaniu psów. Praca dogoterapeuty daje jej poczucie satysfakcji i spełnienia, gdyż każdego dnia pozwala na nowo odkrywać tajemnice tworzenia się więzi dziecka ze zwierzęciem. Jest właścicielką psa terapeutycznego rasy Cavalier King Charles Spaniel, który stale przełamuje wiele barier i wywołuje uśmiech na twarzach dzieci.

 

Paulina Karwoska – nauczyciel logopeda

Paulina KarwoskaMagister logopedii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, a także pedagog, profilaktyk Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Ukończyła kurs języka miganego – II stopień dla nauczycieli. Uczestniczyła w licznych warsztatach pedagogicznych i logopedycznych: Metody werbo–tonalnej, techniki pracy głosem, warsztatach z diagnozy cech osobowości uczniów i wychowanków, oraz dydaktycznych metod stymulujących twórcze procesy uczenia się. Swoją wiedzę poszerza również poprzez udział w specjalistycznych konferencjach: m. in. z zakresu inkluzji społecznej, form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Polski Związek Logopedów. Stale rozwija swoje umiejętności zawodowe oraz wzbogaca swój warsztat pracy. Jest osobą, która nie boi się nowych wyzwań, a do realizacji wyznaczanych celów podchodzi z zaangażowaniem.

 

Katarzyna Borkowska – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

4,26A

Magister pedagogiki specjalnej – specjalność edukacja integracyjna i włączająca, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Studia I stopnia ukończyła na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – kierunek pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją.  Pracowała w przedszkolu a także jako opiekunka dziecięca dziecka niepełnosprawnego. Odbyła staż w warszawskim ośrodku terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, gdzie pracowała jako terapeuta, a także w szkole specjalnej jako terapeuta-cień.  Uwielbia pracę z dziećmi, która daję jej wiele satysfakcji bo „kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”. Miłośniczka zwierząt, podróży bliższych i dalszych a także dobrej książki.

Anita Piałucha – nauczyciel wspomagający

Anita PiałuchaUkończyła pierwszy stopień pedagogiki ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na UPH w Siedlcach. Kontynuuje studia magisterskie na kierunku edukacja wieku dziecięcego. Poszerza swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin. Odbyła staż w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach oparty na Stosowanej Analizie Zachowanie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach: podstawy diagnozy i terapii dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton, muzyka i ruch dla smyka. Jest to osoba o silnym charakterze i stanowcza, ale również ma w sobie dużo ciepła i zrozumienia na potrzeby innych. Uwielbia pracować z dziećmi, daje jej to ogromną satysfakcję.

 

Katarzyna Roguska – pedagog, terapeuta wg metody dr S. Masgutowej – „Terapia taktylna”

Mama trzech synów. Dyplomowany, doświadczony nauczyciel nauczania zintegrowanego. Terapeuta, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Terapeuta EEG Biofeedback, od kilkunastu lat włączający dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w życie w klasie integracyjnej. Uważa, że: „Lepiej chwalić i nagradzać dziecko za często niż za rzadko. Zwiększa to jego wiarę we własne siły, pobudza ambicję i dodaje energii.” Wierzy, że w każdym dziecku jest ukryty potencjał.

 

 

Marta Pluta – nauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog

Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach kierunku Kształcenie Zintegrowane i Wychowanie Przedszkolne. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów: podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – profil psychoedukacyjny  PEP-R, podstawy diagnozy i terapii  dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, kinezjologia edukacyjna wg dr. Paula Dennisona I i II stopień, metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym, terapia ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości i satysfakcji. Stara się dawać dzieciom jak najwięcej z siebie poprzez wspólne zabawy z nimi i rozmowy. Do każdego dziecka podchodzi w sposób indywidualny, okazując ciepło, serdeczność i zrozumienie. Jest osobą ciepłą, cierpliwą i pełną energii, lubiącą zaskakiwać dzieci różnymi pomysłami. Preferuje zajęcia, w których dziecko aktywnie uczestniczy i poznaje świat całym sobą. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – to właśnie uśmiech dziecka jest dla niej największą nagrodą. Posiada zdolności plastyczne, które wykorzystuje w swojej pracy.

Mateusz Biardzki – nauczyciel języka angielskiego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Magister Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska, specjalność amerykanistyka.  Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego od 2008 roku. Początkowo pracował w gimnazjum i szkole podstawowej a od 2009 również w przedszkolu.  W pracy z dziećmi stawia na dobrą zabawę poprzez śpiew i ruch, co jest najlepszym sposobem dotarcia do najmłodszych dzieci.