CENNIK NA ROK 2017/2018

Odpłatność za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Żółty Latawiec”

• Wyprawka – 180 zł – opłata jednorazowa
• Czesne – 250 zł miesięcznie
• Opłata za wyżywienie – 10 zł dziennie

Czesne obejmuje:

• realizację podstawy programowej MEN,
• język angielski,
• zajęcia muzyczno-taneczne,
• gimnastykę korekcyjną,
• religię (na życzenie rodziców)
• gimnastykę ogólnorozwojową.

Odpłatność za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu „Żółty Latawiec”

dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

• Wyprawka – 180 zł – opłata jednorazowa
• Czesne – 250 zł miesięcznie
• Opłata za wyżywienie – 10 zł dziennie (istnieje możliwość dostosowania diety do indywidualnych potrzeb dziecka)

Czesne obejmuje zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne

(realizujemy także wczesne wspomaganie)

• terapię pedagogiczną,
• integrację sensoryczną,
• fizjoterapię,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia z psychologiem,
• muzykoterapię,
• artterapię.

 

Czesne płatne na konto do 10 każdego miesiąca

Numer konta – 06 2490 0005 0000 4500 3154 0208  – Alior Bank