Warsztaty dla rodziców – trudne zachowania.

JEŚLI MASZ PROBLEM WYCHOWAWCZY Z DZIECKIEM

zapraszamy na warsztaty dla rodziców

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?
– warsztaty według metody Carole Sutton.

Spotkania prowadzone są przez psychologów, mają charakter psychoedukacyjny i skierowane są w szczególności do rodziców dzieci przejawiających trudności wychowawcze.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i składają się z cyklu 8 spotkań, trwających ok 1,5 godziny.

Rozpoczęcie warsztatów: 6 luty 2014 roku.   Koszt: 225 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 662 170 590

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza, dostępnego tu: rezerwacja szkolenia oraz uiszczenie opłaty do 6 lutego 2014 i przedłożenie dowodu wpłaty organizatorom w dniu szkolenia.