Rusza projekt dla dzieci z autyzmem

Prowadzimy rekrutację dzieci do nowych grup przedszkolnych dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.1.

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu
„Żółty Latawiec”.

Do przedszkola można zgłaszać dzieci, które:

  • mają diagnozę – autyzm lub spektrum autyzmu,
  • posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym,
  • posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

W przedszkolu dzieci będą objęte superwizją Centrum Terapii Behawioralnej pod  nadzorem Beaty Ignaczewskiej.

Liczba miejsc: 6 (dwie grupy po 3 dzieci w każdej).

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Kryteria rekrutacji.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które

  • wcześniej nie były objęte przygotowaniem przedszkolnym,
  • chłopcy, z uwagi na większą wśród nich zachorowalność na autyzm,
  • mieszkają na terenach wiejskich.

 Grupą docelowa projektu są dzieci w wieku przedszkolnym (5 chłopców i 1 dziewczynka) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z woj. mazowieckiego (pow. łosicki, miński, sokołowski, siedlecki i miasto Siedlce).