Raport z ewaluacji zewnętrznej

W dniach od 14 do 17 czerwca 2016 roku w przedszkolu „Żółty Latawiec” miała miejsce zewnętrzna ewaluacja problemowa przeprowadzona przez zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Oceny dokonano przede wszystkim pod kątem realizacji koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci, aktywności dzieci w przedszkolu oraz wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szczegółowy raport z ewaluacji prezentujemy poniżej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej przedszkola