Profil psychoedukacyjny PEP-R – szkolenie

Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny „Żółty Latawiec” zaprasza na szkolenie:

„Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP–R”

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

Szkolenie obejmuje jedną sesję (8 godzin dydaktycznych). Profil Psychoedukacyjny PEP–R jest badaniem, pozwalającym określić poziom umiejętności rozwojowych dzieci  z autyzmem. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także starszych ze znacznie zaburzonym rozwojem (do 10 roku życia). Wyniki testu pozwalają na opracowanie programu edukacyjnego dostosowanego do poziomu aktualnych umiejętności dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych.

Termin: 7 grudnia 2013  od godz. 10.00 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM dostępny jest tu: PROGRAM SZKOLENIA PEP-R

Zakres tematyczny: 

1. Charakterystyka funkcjonowania dziecka z autyzmem oraz specyfika procesu diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem.

2. Profil Psychoedukacyjny PEP-R – opis narzędzia.

3. Budowa testu – omówienie Skali Rozwoju i Skali Zachowania.

4. Analiza i przeprowadzenie wybranych prób testowych.

5. Zapis wyników i sposób wykreślania profilów Skali Rozwoju i Zachowania.

6. Interpretacja wyników.

7. Tworzenie programów edukacyjnych w oparciu o wyniki badania PEP- R.

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje

ProwadzącyKarolina Dyrda

Koszt szkolenia: 330 zł

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza, dostępnego tu: rezerwacja szkolenia oraz uiszczenie opłaty najpóźniej dzień przed szkoleniem i przedłożenie dowodu wpłaty organizatorom w dniu szkolenia.

Alior Bank 46 2490 0005 0000 4500 8566 4906

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 662 170 590
lub mailem osrodek@zoltylatawiec.pl