Warning: Declaration of quickmenu_nav_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /fundacja/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 390

Warning: Declaration of Walker_Category_Filter::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /fundacja/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 429
Zespół specjalistów | Fundacja ŻÓŁTY LATAWIEC

Zespół specjalistów

Barbara Sienkiewicz – Prezes Fundacji

Barbara SienkiewiczAbsolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach – kierunku historia, odznaczona medalem im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za zasługi  dla siedleckiej humanistyki, wykwalifikowany menedżer zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz pracowała jako dyrektor szkoły policealnej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ale swoje życie zawodowe i prywatne poświęciła dzieciom, w szczególności tym najmłodszym i najbardziej trudnym wychowawczo. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jej motto życiowe brzmi: „nie ma rzeczy niemożliwych” .

Dariusz Sienkiewicz – Członek Zarządu Fundacji, logopeda, terapeuta behawioralny, terapeuta zaburzeń komunikacji językowej

darek

 

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek filologia polska oraz Podyplomowych Studiów z Zakresu Zaburzeń Komunikacji Językowej, a także Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu, oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na UMCS w Lublinie. Uczestnik licznych szkoleń dotyczących trudnych zachowań u dzieci oraz diagnozy, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stażysta Fundacji Synapsis w Warszawie oraz Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach i Zabrzu. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, miłośnik MDNA.

Agnieszka Nowosielska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

obrazMagister psychologii UKSW w Warszawie, ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, absolwentka WSSE w Warszawie o kierunku integracja sensoryczna, terapeuta EEG Biofeedback. Ukończone liczne szkolenia: komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, podstawy diagnozy dzieci z zespołem Aspergera, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton, kinezjologia edukacyjna wg. P. Dennisona I i II stopień. Pracuje z dziećmi już od 14 lat i ciągle sama wiele się od nich uczy. Na co dzień mama trzech córek i pewnie dlatego tak bliskie jest jej powiedzenie Paolo Coelho, że: „dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”

Renata Biardzka – neurologopeda

Mama trojga dzieci. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, kierunek filologia polska oraz Podyplomowych Studiów Afazjologii i Surdologopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończone liczne szkolenia: komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – profil psychoedukacyjny PEP-R, szkolenie PECS, praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Doświadczony nauczyciel dyplomowany, polonista, neurologopeda, certyfikowany terapeuta SI PSTIS, sekretarz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział w Siedlcach. Pracę z dziećmi traktuje jako nieustające wyzwanie, które przynosi jej dużą satysfakcję.

Roksana Pałucka – psycholog

RoksanaAbsolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunkach: psychologia kliniczna i psychologia społeczna, kończąc specjalności z zakresu psychologii zdrowia, interwencji kryzysowej i seksuologii. Podczas studiów odznaczona tytułem Tytułu VIS (Very Important Student) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przyznanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Współautorka publikacji naukowej  pt. „O zadowolonej kobiecie sukcesu  i jej niezbyt szczęśliwym mężczyźnie, czyli jak (nie)zależność finansowa wpływa na odczuwaną satysfakcję ze związku” w książce p.t.  „Podróże między kobiecością  a męskością”. Interesuję się psychologią pozytywną, w wolnym czasie praktykuję grę na skrzypcach i zaczytuję się w powieściach science – fiction. W swojej pracy stawia na wyobraźnię, bo w przeciwieństwie do nauki, jest ona nieograniczona.

Agnieszka Szmurło – pedagog specjalny, terapeuta behawioralny

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna. Swoje wykształcenie pedagogiczne zdobyła również w Wyższej Szkole im B. Jańskiego w Warszawie – kierunek pedagogika z terapią pedagogiczną  oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach – kierunek kształcenie zintegrowane. Ukończyła wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski, m.in.: kinezjologia edukacyjna wg. P. Dennisona I i II stopień, praca z dzieckiem autystycznym w oparciu o techniki behawioralne, terapia ręki z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zabawy teatralne w edukacji małego dziecka, szkolenie PECS, diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, podstawy diagnozy i terapii dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera, seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń.  Praca z dziećmi dostarcza jej niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Stawia sobie za cel gruntowne poznanie wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby. Jest osobą zaangażowaną, cierpliwą i konsekwentną, dzięki czemu dba nie tylko o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale także potrafi dostrzec ich potrzeby emocjonalne.

 

Małgorzata Skorupka – oligofrenopedagog, terapeuta psychomotoryki

Malgorzata Skorupka

Absolwentka UPH w Siedlcach – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, ukończyła kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta psychomotoryki belgijską metodą Procus i Block. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów: podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – profil psychoedukacyjny  PEP-R, podstawy diagnozy i terapii  dzieci z Zespołem Aspergera, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami – metoda Carole Sutton, kurs I i II stopnia języka migowego, Knill, metody behawioralne w pracy  z dzieckiem autystycznym, terapia ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.  W życiu prywatnym jak i zawodowym za podstawowe wartości uważa szczerość, odpowiedzialność i zrozumienie. Jest osobą uśmiechniętą i łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. Praca jako wychowawca daje jej poczucie spełnienia i satysfakcji. Kocha dzieci i do każdego stara się dotrzeć zwracając uwagę na jego indywidualność. Napotykane trudności wyznaczają jej nowe cele, do których wytrwale dąży.

Karolina Tobota – pedagog specjalny

KarolinaAbsolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna (specjalność wychowanie przedszkolne oraz pedagogika terapeutyczna) a także pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna). Magister profilaktyki społecznej na UPH w Siedlcach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: Kinezjologia Edukacyjna wg. P.Dennisona, określenie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem, rozwijanie umiejętności społecznych osób ze spektrum autyzmu, podstawy diagnozy dzieci z zespołem Aspergera, podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera, metoda dobrego startu M.Bogdanowicz. W swoim pedagogicznym działaniu stara się łączyć pełną akceptację dziecka z konsekwencją, ceni sobie autentyczny, indywidualny kontakt z dzieckiem. Swoją pracę uważa za wielkie wyzwanie, które jest nie tylko wspaniałym doświadczeniem osobistym, ale także podstawą do nowych poszukiwań i dalszego rozwoju. Stale rozwija swoje umiejętności zawodowe oraz wzbogaca swój warsztat pracy.

Marzena Krasnodębska-Kuryłek – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista terapii taktylnej i terapii czaszkowo-krzyżowej

Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Specjalista terapii czaszkowo-krzyżowej, terapeuta integracji sensorycznej, terapii taktylnej wg metody dr Swietłany Masgutowej oraz terapeuta metody PNF. Uczestniczka wielu specjalistycznych kursów: PNF i skoliozy, kinesiology taping, techniki rozciągania i autorozciągania mięśni, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki wykorzystywane w fizjoterapii, fizjoterapia dzieci ryzyka, diagnoza i terapia naurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, diagnoza funkcjonalna zaburzeń ze spektrum autyzmu profil psychoedukacyjny PEP-R, komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.  Fizjoterapia jest jej pasją. Lubi pracować z dziećmi, bo są szczere i prawdziwe… i z ciężko chorymi pacjentami, bo potrafią cieszyć się z każdej chwili. Jest również instruktorem agua fitness oraz ratownikiem WOPR. Jej hobby to sport, bo wymaga siły charakteru, tak jak sytuacja, w której nie można biec…