Władze Fundacji

Władze Fundacji stanowią

Zarząd:
Barbara Sienkiewicz – Prezes Zarządu, Dariusz Sienkiewicz – Członek Zarządu, Agnieszka Zabielska – Członek Zarządu.

Rada Fundacji:
Monika Częstochowska, Aneta Olszak, Renata Grot.