Warning: Declaration of quickmenu_nav_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /fundacja/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 0

Warning: Declaration of Walker_Category_Filter::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /fundacja/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 0
DZIECI Z AUTYZMEM – WYJŚCIE Z SIEDLECKIEGO CIENIA WYKLUCZENIA. | Fundacja ŻÓŁTY LATAWIEC

DZIECI Z AUTYZMEM – WYJŚCIE Z SIEDLECKIEGO CIENIA WYKLUCZENIA.

Fundacja „Żółty Latawiec” od marca 2015 roku do marca 2016 roku realizuje projekt „Dzieci z autyzmem – wyście z siedleckiego cienia wykluczenia” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG.

baner

Prowadzone działania w ramach projektu to przede wszystkim:

1. BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera.

W ramach realizowanego projektu w okresie od połowy kwietnia 2015 roku do końca marca 2016 roku w punkcie konsultacyjnym w fundacji „Żółty Latawiec” przeprowadzono: 28 godz. konsultacji logopedycznych, 28 godz. spotkań z terapeutą integracji sensorycznej, 25 godz. konsultacji pedagogicznych,  24 godz. wsparcia psychologicznego oraz 85 godzin konsultacji socjalno-prawnych i 50 godzin dyżuru telefonicznego. Łącznie z konsultacji specjalistycznych skorzystało 146 osób. Były to głównie osoby z Siedlec i powiatu siedleckiego, ale nie tylko.

Koniec 2015 roku oraz początek 2016 to również czas, kiedy porady specjalistyczne przeradzają się w kierowanie na profesjonalną diagnozę dziecka pod kątem autyzmu. Terapeuci  reagując na potrzeby społeczne w dziedzinie wczesnej diagnozy pod kątem autyzmu, stworzyli profesjonalny zespół diagnostyczny. Dzięki udziałowi w projekcie i różnorodności przypadków konsultowanych dzieci, terapeuci nabyli cenne doświadczenia i wiedzę, niezbędną przy wydawaniu opinii do diagnozy autyzmu. Założenia projektowe – czyli dostęp do bezpłatnej konsultacji specjalistycznej dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi pozostają nadal kontynuowane przez fundację.

2. SPOTKANIA WZMACNIAJĄCE DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM

Odbyło się dziesięć spotkań wzmacniających z psychologiem dla rodziców (w tym dwa również z prawnikiem) w których wzięło udział 33 rodziców. Byli to głównie rodzice podopiecznych fundacji, rodzice dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec” oraz nowi rodzice korzystający z usług punktu konsultacyjnego. Na spotkaniach poruszane były ważne sprawy m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) oraz bardziej osobiste, które dotyczyły np. poszukiwania metod radzenia sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli w związku z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego, radzenia sobie ze stresem, pozytywnego patrzenia na życie, poszukiwania aktywności, w tym również zawodowej.

3. SZKOLENIA DLA LEKARZY

W dniach 6 października 2015 roku oraz 23 lutego 2016 roku odbyły się spotkania szkoleniowe dla lekarzy pediatrów oraz pielęgniarek. Wykład na temat wczesnych oznak autyzmu u dzieci oraz możliwościach zastosowania narzędzia M-CHAT do oceny ryzyka wystąpienia u dzieci zaburzeń ze spektrum autyzmu – poprowadziła Pani Agata Bujnik z Fundacji Synapsis z Warszawy. Głos zabrała również Pani Ilona Paprocka – rehabilitantka, która przedstawiła schemat badania wad postawy. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania przyjęliśmy od pielęgniarek, które nie często mają okazję uczestniczyć w tego typu szkoleniach. Rozmowy w kuluarach po szkoleniu trwały długo. Czujemy, że dotknęliśmy ważnego problemu, dokonają się pozytywne zmiany – na pewno zwiększy się czujność lekarzy pediatrów i pielęgniarek przeprowadzających bilanse dzieci, co przyspieszy również diagnozowanie dzieci i objęcie ich programem terapeutycznym.

4. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Przeprowadzono 11 szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych z powiatu siedleckiego i okolicznych powiatów. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 244 osoby. Nauczyciele biorący udział w szkoleniach zostali wyposażeni w podstawową wiedzę i umiejętności stosowania efektywnych metod pracy z dziećmi z autyzmem. Wierzymy, że poprzez wzrost kompetencji kadry nastąpi poprawa funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi w ogólnodostępnych placówkach oświatowych w naszym regionie. Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów będą w najbliższej przyszłości intensywnie kontynuowane przez fundację „Żółty Latawiec” i będą opierać się na coraz nowszych badaniach i metodach pomocy dzieciom i osobom z autyzmem. Fundacja planuje również organizować staże i praktyki dla studentów.

5. Broszura informacyjna

Rodzice, nauczyciele i osoby zgłaszające się do punktu konsulotka A5 przód latawiecultacyjnego wyposażeni zostali w broszurę informacyjną stanowiącą drogowskaz postępowania, w przypadku zauważenia nieprawidłowości rozwojowych dziecka. Broszura stanowi również motywację do podjęcia konkretnych działań w obliczu pojawiających się problemów. Jest również utrwaleniem informacji udzielonych w punkcie konsultacyjnym, a przez to ma za zadanie wzmacniać efekt udzielonej pomocy.

 

Działania realizowane w ramach rozwoju instytucjonalnego czyli przygotowanie i organizacja biura oraz szkolenie kadry zarządzającej, przyczyniły się do rozwoju fundacji jako profesjonalnej instytucji, o uporządkowanej strukturze organizacyjnej, świadczącej usługi na wysokim poziomie, która w każdym swoim zadaniu realizuje założone w statucie cele i misję.

123224 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21