Warning: Declaration of quickmenu_nav_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /fundacja/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 0

Warning: Declaration of Walker_Category_Filter::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /fundacja/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 0
Diagnoza nozologiczna | Fundacja ŻÓŁTY LATAWIEC

Diagnoza nozologiczna

Diagnoza pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych to diagnoza nozologiczna (różnicowa), przeprowadzana przez zespół specjalistów (lekarza psychiatrę dziecięcego, logopedów/ neurologopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, oligofrenopedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów), obejmująca: pogłębiony wywiad z rodzicami (opiekunami) dziecka oraz obserwację dziecka pod kątem jego funkcjonowania, ocenę logopedyczną (komunikacyjną), psychologiczną, funkcjonowania w grupie, a także wywiad psychiatryczny z rodzicami oraz obserwację dziecka prowadzoną przez lekarza med. specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży.

W wyniku powyższych działań rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie oraz pisemną diagnozę dziecka postawioną wg. obowiązujących w Polsce kryteriów diagnostycznych ICD-10. Tak sporządzona diagnoza stanowi podstawę do ubiegania się o zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub o zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka i otwiera dostęp do terapii i dalszej specjalistycznej pomocy.

DIAGNOZA POD KĄTEM AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA
Fundacja prowadzi zapisy na diagnozę pod kątem autyzmu i zespołu Aspergera.

WAŻNE! Należy skompletować i przynieść na pierwsze spotkanie całą posiadaną dokumentację dziecka: medyczną (książeczkę zdrowia, aktualne wyniki badań), psychologiczną i pedagogiczną (opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz opinie wychowawców i nauczycieli, nagrania z domu, szkoły/przedszkola.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 516 177 382