Co to jest autyzm

Autyzm, w ICD 10 – Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia – otrzymał kod F84 i należy do całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR). Autyzm dziecięcy jest jednym z najcięższych zaburzeń rozwoju. Dotyka on wszystkich obszarów funkcjonowania: sfery poznawczej, intelektualnej, a przede wszystkim emocjonalnej. Zaburzona jest komunikacja z otoczeniem, zarówno werbalna jak i niewerbalna, występuje szereg zaburzeń sensorycznych, jak nadwrażliwość wzrokowa, słuchowa czy nadwrażliwość na dotyk, silne reakcje lękowe.

Potwierdzeniem występowania autyzmu u dziecka jest kompleksowa ocena rozwoju dziecka w różnych sferach. Ocenie powinny podlegać takie sfery, jak: rozwój intelektualny, globalny rozwój psychoruchowy, zainteresowania dziecka, rozwój mowy i komunikacji, jakość kontaktu społecznego, a także potencjał rozwojowy.