Turnus coraz bliżej

od 04.07.2016 do 08.07.2016Prezentacja1

Fundacja „Żółty Latawiec” zaprasza dzieci od 2 roku życia i młodzież:
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem, Zespołem Aspergera),
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • zespołem Downa,
 • z dysfunkcją narządu ruchu,
 • zaburzeniami koncentracji i motywacji,
 • z opóźnieniem w rozwoju intelektualnym.
W ofercie panel 3 godzinny:
 • terapia SI,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia Stosowanej Analizy Zachowania,
 • terapia do ustalenia,
 • terapia do ustalenia.
Zestaw terapii do wyboru: 
 • fizjoterapia,
 • terapia taktylna,
 • terapia ręki,
 • logorytmika,
 • masaż,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa,
 • arteterapia,
 • dogoterapia
  NOWOŚĆ! sensoplastyka
  NOWOŚĆ! integracja sensoryczna w wodzie

 

Nasze atuty:
 • Turnusy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, mającą doświadczenie w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.
 • Program terapeutyczny budowany jest dla każdego dziecka, w zależności od jego potrzeb i deficytów rozwojowych.
 • Dzięki rodzinnej atmosferze oraz oddanym terapeutom dzieci szybko nawiązują relacje, regenerują siły i odzyskują kondycję psychoruchową.

Koszt turnusu: 999

Termin i miejsce turnusu:

Turnus odbędzie się w terminie 04.07.2016 – 08.07.2016 w Fundacji „Żółty Latawiec”                         w Siedlcach, ul. Warszawska 133.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 662 170 590

lub mailem dyrektor@zoltylatawiec.pl