Przedszkole Siedlce. Jesteśmy placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Siedlce pod nr 139. Podstawowym założeniem programu realizowanego w „Baśniowym Zamku” jest kształtowanie osobowości dzieci w toku ich własnej aktywności, wyrabianie motywacji do nauki i pracy oraz stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka. Placówka realizuje zalecany przez MENiS program.