Przedszkole Siedlce. Jesteśmy placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Siedlce pod nr 139. Podstawowym założeniem programu realizowanego w „Baśniowym Zamku” jest kształtowanie osobowości dzieci w toku ich własnej aktywności, wyrabianie motywacji do nauki i pracy oraz stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka. Placówka realizuje zalecany przez MENiS program.

Od 1 VI 2014 do 30 VI 2015 realizujemy Projekt:
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu „Żółty Latawiec”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.